Zavádění IS

  • Systémová integrace
  • Poradnictví, konzultace, realizace VŘ při výběru vhodného IS
  • Zkušenosti se širokou škálou IS
  • Nástavby a propojení již existujících informačních systémů
  • Vlastní produkty