Věrnostní karta - karta hosta

harrachov cardVĚRNOSTNÍ KARTA – KARTA HOSTA
Kompletní správa a administrace kartových systémů pro resorty, regionální sdružení a turisticky zajímavé lokaliy.


Společnost FIRMADAT je dodavatelem kartových systémů Karet Hosta pro:
HARRACHOV CARD – http://www.harrachovcard.cz
BESKYDY CARD – http://beskydycard.cz
TURISTYKARTA - https://turistykarta.cz/

Více informací naleznete zde...

Webové aplikace

 • Webové aplikace.na straně klienta prezentační vrstva webových stránek dle standardů HTML 4.X, CSS 1&2, XML, XHTML1.x, VRML 1&2, JavaScript, JScript, Visual Basic Script; kompatibilita s prohl96e4i Microsoft Internet Explorer, Netscape, Mozilla, Opera, Links atd.
 • na straně serveru použití CGI, PHP, ASP, ASP+ (.NET) v kombinaci s různými databázemi jako Oracle, MS SQL Server, Access, Borland Interbase, MySQL, PostgreSQL atd.
 • dynamické flashové prezentace včetně 2D / 3D modelů - kompletní grafické zpracování.
 • Napojení webových aplikací jako je např. Iceberg Rent nebo Pronájemní software Firmadat wIS

 Reference:POS klient pro HomeCredit (Ukrajina),  VZT pro ČSSZ, FIDS - FlightInformation Display System a další

Databázové aplikace

Databázové aplikacePropojení SQL databáze s webovým rozhraním pro eshop, katalog nebo webový formulář.
Napojení webových aplikací jako je např. Iceberg Rent nebo Pronájemní software Firmadat wIS.
Konzultace spojené s tvorbou a optimalizací databází. Možnost hostingu databázového serveru.

Vícevrstvé klient systémy

 • Vícevrstvé systémy.databázová vrstva (návrh modelu relační databáze (ER diagram), implementace databázových procedur, funkcí, triggerů, indexů...) nad databázemi jako Oracle (PL/SQL), MS SQL Server (T-SQL), Access, Borland Interbase, MySQL, PostgreSQL apod.
 • aplikační prezentační vrstva pro operační systémy Unix (Tru64...), Linux (distribuce RedHat, Debian, SuSe...), Microsoft Windows (95, 98, Me, NT, 2000, XP, 2003 a 2008(.NET)) s vývojovými nástroji Microsoft Visual C++, Borland C++ Builder, DevC++, gcc (ANSI C/C++), Borland Pascal, Microsoft Visual Basic,Sybase PowerBuilder, Oracle Express, Oracle WebDB, Borland Delphi, Borland Kylix, Borland jBuilder(Java a J2EE), Microsoft Visual Studio .NET(C++, C#, Visual Basic .NET, ASP.NET)

Reference:  Manum SuperCASH, Algeco ALIS a další

Aplikace pro mobilní zařízení

.Mobilní aplikaceMobilní aplikace

 • aplikace a hry pro mobilní telefony
 • propojení mezi ekonom. systémy a přenosnými průmyslovými terminály
 • propojení výrobního SW s mobilními zařízenímiReference:

Výukové programy

Výukové programy

 • prostředí pro studenty i učitele
 • komplexní prostředí pro výuku
 • uživatelsky příjemné a jednoduché prostředí
 • možnost vkládání 2D / 3D flash modulů
 • možnost vkládání tabulek, obrázků, apod.
  více informací E-learning - MOODLE

Reference: Střední škola technická Přerov

Programování robotů


 • Ovládání robotů, GPS, kamery

Reference: http://www.superdroidrobots.com/ (USA)

Vývoj software

 • Vícevrstvé a klient-server systémy, zakázkové informační systému (.NET, C#, C++, PHP, Delphi)
 • Webové aplikace (ASP.NET, PHP, Flash, XHTML, CSS, JS, VBS)
 • Aplikace pro mobilní zařízení (PDA, mobilní telefony, GPS navigace, tablety) (Windows Mobile, Google Android, Apple iOS)
 • Programování robotů (telepresence systémy s dalšími senzory, manipulátory, navigací)
 • Počítačové hry a výukové programy (Flash, C++, C#, Java) pro desktop i mobilní zařízení
 • Databázové aplikace a správa databází (MS SQL Server, Oracle, MySQL, PostgreSQL)