C++ (MFC, Tru64, …)

Radiomobil ATM – Outsourcing pro T-Mobile CZ (Radiomobil) na systému zajišťujícím přímé platby přes ATM (bankomaty) - dobíjení kreditu mobilních telefonů, platba faktur atd.