Věrnostní karta karta hosta

Kompletní správa a administrace kartových systémů pro resorty, regionální sdružení a turisticky zajímavé lokaliy.

Společnost FIRMADAT je dodavatelem kartových systémů Karet Hosta pro:

HARRACHOV CARDhttp://www.harrachovcard.cz
BESKYDY CARDhttp://beskydycard.cz
ROKYTNICEPLUS - http://www.rokytniceplus.cz/cs/

V případě zájmu Vám zašleme více podrobností.
Volejte 724 083 016 – pan Vlastislav Navrátil, ředitel divize Webové aplikace FIRMADAT s.r.o.
E-mail:

Stručná specifikace systému

banner 300x600 turistikaHlavním záměrem projektu je vytvoření systému na zpětné využívání dat k přilákání nových návštěvníků (jednodenních i vícedenních) do Regionu

 • Využití aktuálního trendu v oblasti marketingu na získávání a efektivní aplikaci statistik a tedy následné co nejpřesnější cílení nabídek Společnosti a Subjektů.
 • Kontrola a možnost směrování pohybu návštěvníků v Regionu.
 • Zvýhodnění nákupu služeb a zboží pro návštěvníky Regionu.
 • Konkurenční výhoda oproti jiným turistickým regionům.
 • Marketing prostřednictvím karet vydávaných obchodním partnerům Společnosti (marketingové karty).
 • Zatraktivnění nabídky Společnosti pro obchodní partnery, sponzory atp.
 • Získávání údajů o turistických poplatcích pro poplatkové úředníky obcí Společnosti.

Základní body systému

 • Mateřský SW Systému zůstává pod správou Společnosti.
 • Vlastní přístup do Systému získává každý subjekt po dohodě se Společností.
 • Vlastní přístup umožňuje každému Subjektu administraci svého uživatelského přístupu včetně vytváření a definování dalších přístupů pro své pracovníky, členy, občany, Emitenty, příp. Akceptanty aj. Toto např. umožňuje již fungujícím Místním sdružením CR (cestovního ruchu) rozhodovat i administrovat přístupy svých členů.
 • Vybraná data obsažená v systému lze na základě rozhodnutí Společnosti zobrazovat pouze přesně definovaným Subjektům nebo skupinám Subjektů (např. konkrétní ubytovatel může mít přístup pouze k datům o svých hostech).
 • Jednotlivé Subjekty, především Místní sdružení CR nemusí měnit svůj systém fungování, financování či stanov.
 • Systém lze přizpůsobit jejich potřebám nebo propojit s jejich již fungující kartou hosta a s jejich webovými stránkami.
 • Výběr Akceptantů na základě rozhodnutí jednotlivých Místních sdružení CR, dle rozhodnutí Společnosti by ale nabídka služeb či zboží některých Akceptantů mohla být povinná pro všechna Místní sdružení CR.
 • Jednotlivá Místní sdružení CR nebo obce si mohou samy ve „své“ části Regionu vybírat Akceptanty a uzavírat s nimi i smlouvy. Ty mohou být uzavírány případně i jménem a ve prospěch celého Společnosti tak, aby služby těchto Akceptantů mohly využívat i další místní sdružení CR nebo obce.
 • Ze strany Společnosti mohou být služby či zboží některých Akceptantů označeny jako povinné a do nabídky svých karet hosta by je tak musela zahrnout všechna Místní sdružení CR. Jednalo by se především o taková Akceptační místa, kam chce Společnost směrovat prostřednictvím regionální karty více návštěvníků nebo se jedná o Akceptační místa, u kterých se předpokládá atraktivita pro hosty celého Regionu (např. muzea, ZOO, přírodní a historické památky, skanzeny, různé jiné turistické cíle mimo hlavní frekventované trasy, služby marketingových partnerů atd.)
 • Výběrem Akceptačních míst je řízen pohyb návštěvníků Regionu. A to na úrovni Místních sdružení CR nebo celé Společnosti.

Základní rozdělení platnosti karty hosta – letní a zimní

 • Letní karta – běžně nabízí co nejvíce služeb v celém Regionu, jeho blízkém okolí, případně na hlavních příjezdových trasách do Regionu.
 • Zimní karta – v horských oblastech s lyžařskými středisky běžně nabízí pouze služby na území Místního sdružení CR (obce), případně ojedinělé služby v celém Regionu (muzea, ZOO atp.) nebo se nepoužívá vůbec. V ostatních oblastech může být zimní karta podobná letní, pouze se zohledněním sezónních služeb a nabídek.

Typy karet

Karta hosta

harrachov cardJedná se o základní typ karty, kterou získávají hosté ubytovatelů v Regionu. Ideální je, když tuto kartu získávají hosté zdarma. Ze strany Místního sdružení CR mohou být stanoveny určité podmínky, např. platnost karty pouze na dobu pobytu, host získá kartu při ubytování od určitého min. počtu nocí, host získá kartu pouze při ubytování u ubytovatele, který je členem Místního sdružení CR, řádně platí turistické poplatky, příspěvky do Místního sdružení CR dle jím určeného klíče atp.

Karta placená či karta regionální

Tento typ karty může obsahovat jinou skladbu služeb, platnost může být např. na 2 měsíce od data zakoupení nebo volby zákazníka. Příjem z prodeje této karty je možné rozdělovat dle klíče stanoveného Společností .

Karta dětská

Jedná se o ekvivalent ke kartě hosta i kartě placené. Systém je při vydávání karty schopen rozpoznat dle data narození, zda se má jednat o dětskou kartu. Karta, která je označena jako dětská, je vhodná např. pro lyžařské areály, pro které může být podkladem pro vystavení dětského skipasu.

Karta marketingová

Karta je určena pro podporu marketingové činnosti Společnosti. Může být vydávána zdarma pro zákazníky nebo zaměstnance obchodního nebo mediálního partnera. Distribuována může být jako univerzální nebo s nutností následné registrace konkrétního držitele. Karta může být distribuována již vytištěná na papírové nebo plastové kartičce, v inzerátu v novinách nebo časopisu, anebo prostřednictvím PDF souboru k dodatečnému vytištění nebo QR kódu ke stažení do telefonu. Design může být odlišný od dalších typů karet. Obchodní partner, pro jehož zákazníky nebo zaměstnance jsou karty určeny, poskytne Společnosti finanční či jiné plnění (např. prezentaci Společnosti, karty atp.).

Karta občana, evidenční karta atd.

Systém umožňuje administraci prakticky neomezeného počtu typů karet.

Karta občana může sloužit v dané obci např. k evidenci úhrady různých poplatků, odevzdaného množství odpadů, jízdenka na skibusy, vstupenka na služby poskytované obcí atd.

Napojení na web

Systém může být napojen na oficiální web obce nebo Místního sdružení CR nebo může být vytvořen zcela nový web.

Systém – stručný popis aplikace

 • Funguje jako internetová aplikace.
 • Nosičem karty je čárový kód.
 • Čárový kód může být vytištěn na papírovém formuláři, plastové kartě, případně stažený do mobilního telefonu. Jednoduše ho lze distribuovat také emailem v PDF souboru, který si držitel karty sám vytiskne.
 • Akceptanti ověřují čárový kód v Systému pomocí čtečky čárových kódů, a to buď jejich stávající, kterou je většinou možné k systému připojit nebo nově zakoupené (cena od 1 000 Kč). Ověření je možné i ručním zadáním čárového kódu do terminálové aplikace nebo může Společnost Akceptantům umožnit poskytování výhod z karty pouze na základě vizuální kontroly.
 • Evidence karty začíná v Systému okamžikem vytištění a aktivace čárového kódu.
 • Snadná a rychlá instalace a administrace pro všechny Subjekty
 • Internetová aplikace pro obsluhu Systému, vydávání a akceptování karet nevyžaduje instalaci do počítače uživatele (stačí pouze přihlášení na určené www stránce).
 • Odkazy pro stažení obslužných manuálů i telefonní čísla pro technickou podporu jsou k dispozici na internetu.

Několikastupňová správa Systému

 • Společnost zajišťuje centrální uživatelskou správu.
  O správcích Systému na úrovni jednotlivých obcí rozhodují samy členské obce Společnosti. Ty většinou pověřují správou Místní sdružení CR.
  Správci na úrovni jednotlivých obcí mohou administrovat Emitenty a Akceptanty ve „své“ lokalitě.

Jednoduché a rychlé vystavování (emitování) karet a minimální náklady na jejich výrobu

 • Karty/čárový kód lze tisknout na různé materiály – papírové formuláře, plastové karty aj.
 • Snížení nákladů na tisk formulářů v případě zajištění pro celý Region (případně může mít jedna strana karty design Společnosti a druhá Místního sdružení CR).

Snadná definice požadovaných statistik z údajů zadávaných do Systému

 • Návštěvnické (počet, věk, stát, délka pobytu, …).
 • Akceptanti (počet využitých služeb, výpočet tržby od držitelů karet, …).
 • Emitenti (počet vydaných karet, provize, …).
 • Obce (počty návštěvníků, výše turistických poplatků, …).
 • Rozesílání newsletterů.
 • Odeslání je možné buď za celou Společnost nebo za Místní sdružení CR.
 • Integrovaná domovní kniha – ubytovatelům bez vlastního hotelového SW umožňuje vedení elektronické domovní knihy s možností tisku. Výhodou je mj. pouze jedno zadání údajů o návštěvníkovi do systému, a to současně do domovní knihy a aplikace pro emitaci karty hosta. Ve formě tiskové sestavy jsou k dispozici také policejní přihlášky ubytovaných cizinců.