Moodle - elearning systém

Moodle - elearningCo je Moodle?

Slovo Moodle bylo původně akronymem pro Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Modulární objektově orientované dynamické prostředí pro výuku); tato informace může být zajímavá především pro programátory a teoretické pedagogy. Lze ho také považovat za sloveso, které popisuje proces líného bloumání od jednoho k druhému, dělání věcí podle svého, hravost, která často vede k pochopení problému a podporuje tvořivost. V tomto smyslu se vztahuje jak k samotnému zrodu Moodlu, tak k přístupu studenta či učitele k výuce v on-line kurzech.

Hlavní rysy Moodle

 • studijní materiály ve formě HTML stránek, souborů ke stažení, Flash animací, strukturovaných přednášek apod.
 • diskusní fóra s možností odebírání příspěvků emailem
 • úkoly pro účastníky kurzu
 • automaticky vyhodnocované testy složené z různých typů testových úloh
 • slovníky a databáze, na jejichž plnění se mohou podílet účastníci kurzu
 • ankety
 • vzdělávací obsah dle specifikace SCORM nebo IMS Content Package

Základní koncepty Moodle

 • Podporuje sociálně konstruktivistickou pedagogiku (spolupráce, aktivita, kritická sebereflexe aj.)
 • Je vhodný pro plně distanční internetovou výuku i jako doplněk kontaktní výuky
 • Jednoduché, efektivní, široce kompatibilní, technicky nenáročné a intuitivní uživatelské rozhraní
 • Snadná instalace na téměř všechny platformy, které podporují PHP. Vyžaduje pouze jednu databázi (a tu může sdílet)
 • Plně nezávislý na konkrétní databázi; podporuje všechny hlavní typy databází (kromě úvodního vytvoření tabulek)
 • Seznam kurzů nabízí popis každého kurzu i informaci, zda do něj mají přístup návštěvníci
 • Kurzy lze třídit do kategorií, kategorie lze prohledávat - každý server s Moodlem může podporovat tisíce kurzů
 • Velký důraz na zabezpečení: data ze všech formulářů jsou kontrolována, cookies jsou šifrovány atd.
 • Většinu oblastí pro vkládání textu (zdroje, příspěvky do fór, záznamy do deníku atd.) lze editovat pomocí vestavěného WYSIWYG editoru HTML

Reference:

 • Střední škola technická Přerov
 • Střední škola polytechnická Olomouc
 • Střední škola průmyslová Hranice
 • Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk