Vícevrstvé klient systémy

  • erVícevrstvé systémy.databázová vrstva (návrh modelu relační databáze (ER diagram), implementace databázových procedur, funkcí, triggerů, indexů...) nad databázemi jako Oracle (PL/SQL), MS SQL Server (T-SQL), Access, Borland Interbase, MySQL, PostgreSQL apod.
  • Aplikační prezentační vrstva pro operační systémy Unix (Tru64...), Linux (distribuce RedHat, Debian, SuSe...), Microsoft Windows (95, 98, Me, NT, 2000, XP, 2003 a 2008(.NET)) s vývojovými nástroji Microsoft Visual C++, Borland C++ Builder, DevC++, gcc (ANSI C/C++), Borland Pascal, Microsoft Visual Basic,Sybase PowerBuilder, Oracle Express, Oracle WebDB, Borland Delphi, Borland Kylix, Borland jBuilder(Java a J2EE), Microsoft Visual Studio .NET(C++, C#, Visual Basic .NET, ASP.NET).
  • Reference: Manum SuperCASH, Algeco ALIS a další