Webové aplikace

  • Webové aplikace.na straně klienta prezentační vrstva webových stránek dle standardů HTML 4.X, CSS 1&2, XML, XHTML1.x, VRML 1&2, JavaScript, JScript, Visual Basic Script; kompatibilita s prohl96e4i Microsoft Internet Explorer, Netscape, Mozilla, Opera, Links atd.
  • Na straně serveru použití CGI, PHP, ASP, ASP+ (.NET) v kombinaci s různými databázemi jako Oracle, MS SQL Server, Access, Borland Interbase, MySQL, PostgreSQL atd.
  • Dynamické flashové prezentace včetně 2D / 3D modelů - kompletní grafické zpracování.
  • Napojení webových aplikací jako je např. Iceberg Rent nebo Pronájemní software Firmadat wIS.
  • Reference:POS klient pro HomeCredit (Ukrajina), VZT pro ČSSZ, FIDS - FlightInformation Display System a další.