Vícevrstvé klient systémy

 • erVícevrstvé systémy.databázová vrstva (návrh modelu relační databáze (ER diagram), implementace databázových procedur, funkcí, triggerů, indexů...) nad databázemi jako Oracle (PL/SQL), MS SQL Server (T-SQL), Access, Borland Interbase, MySQL, PostgreSQL apod.
 • Aplikační prezentační vrstva pro operační systémy Unix (Tru64...), Linux (distribuce RedHat, Debian, SuSe...), Microsoft Windows (95, 98, Me, NT, 2000, XP, 2003 a 2008(.NET)) s vývojovými nástroji Microsoft Visual C++, Borland C++ Builder, DevC++, gcc (ANSI C/C++), Borland Pascal, Microsoft Visual Basic,Sybase PowerBuilder, Oracle Express, Oracle WebDB, Borland Delphi, Borland Kylix, Borland jBuilder(Java a J2EE), Microsoft Visual Studio .NET(C++, C#, Visual Basic .NET, ASP.NET).
 • Reference: Manum SuperCASH, Algeco ALIS a další
Více informací

Databázové aplikace

 • Databázové aplikacePropojení SQL databáze s webovým rozhraním pro eshop, katalog nebo webový formulář.
 • Napojení webových aplikací jako je např. Iceberg Rent nebo Pronájemní software Firmadat wIS.
 • Konzultace spojené s tvorbou a optimalizací databází. Možnost hostingu databázového serveru.
Více informací

Vývoj software

 • Vícevrstvé a klient-server systémy, zakázkové informační systému (.NET, C#, C++, PHP, Delphi)
 • Webové aplikace (ASP.NET, PHP, Flash, XHTML, CSS, JS, VBS)
 • Aplikace pro mobilní zařízení (PDA, mobilní telefony, GPS navigace, tablety) (Windows Mobile, Google Android, Apple iOS)
 • Programování robotů (telepresence systémy s dalšími senzory, manipulátory, navigací)
 • Počítačové hry a výukové programy (Flash, C++, C#, Java) pro desktop i mobilní zařízení
 • Databázové aplikace a správa databází (MS SQL Server, Oracle, MySQL, PostgreSQL)
Více informací